Pembroke Dock Community Web Project
For all that is Pembroke Dock

Would you like to contribute to a community newspaper for Welsh speakers in the South Pembrokeshire area? Dan Y landsker are now looking for volunteers to join our small team whether you can speak Welsh or not, enthusiasm for the language is all we needLouvain Jones `Dan Y landsker`s Project officer for South Pembrokeshire said;

`This is your chance to have your say and to meet other Welsh speakers and learners in the area. Dan Y landsker was first published last March 1st with the support of Antur Teifi a business/project support group based in Newcastle Emlyn. Now that the paper is up and running it is up to the people of Pembrokeshire to ensure its continuation and future. So we are keen to hear from everyone who is interest in helping

For any enquiries please contact Kevin Knox on 01437 762223 07811786317

Hoffech chi gyfrannu at babur bro Cymraeg De Sir Benfro? Mae Dan Y landsker yn chwilio am wirfoddylwyr i ymuno gyda ein grwp bach, siaradwr Cymraeg neu beidio brwdfrydedd am yr iaith syín bwysig

Meddai Louvain Jones Swyddog Prosiect Papur Bro De Sir Benfro
`Dymaír cyfle i chi gael dweud eich dweud ac i gwrdd gyda siaradwyr Cymraeg yn yr ardal`
Daeth yr rhifyn cyntaf o Dan Y landsker allan Mawrth 1af diwethaf gyda gefnogaeth Antur Teifi, yn Nghastellnewydd Emlyn cwmni sy`n hybu busnesau a prosiectau Cymraeg. Ond nawr maeír papur wedi sefydlu maeín lan i bobl Sir Benfro i sicrhau ei parhad yn y dyfodol. Felly dy niín awyddus i glwyed oddiwrth unrhywun sydd a diddordeb i helpi Am unrhyw ymholiadau cysylltwch gyda Kevin Knox 01437 762223 neu 07811786317

 | Contact the Web Project | Privacy | Disclaimer |
2009©
This web site is developed in the Community By the Community for the Community

Pembroke Dock Community Web Project
Administration only
Web Project Co-Ordinator- © MoonlightBlue

Follow pembrokedockorg on Twitter